RØYKING I NORGE – HISTORIE

HISTORIE RØYKING I NORGE

Kilde: Wikipedia

1619    Røyking på norske skip skal forbys av hensyn til brannfare

1632    Syvårig totalforbud mot tobakk

1650    Bergen Tollsted starter å registrere import av tobakk

1741    Svensk-Norsk forbud mot røyking blant ungdom under 21 år. Overtredelse
            kan straffes med gapestokk to søndager på rad for de unges foreldre

1778    J.L. Tiedemanns tobakksfabrikk etableres

1882    Tobakksplantasje anlegges i Indre Sogn – Produksjon av norsk tobakk frem til 1920

1885    Tobakksfabrikant Conrad Langaard starter opp med produksjon av sigaretter i
            tillegg til snus, skrå, sigarer og pipetobakk

1892    Forbud mot barnearbeid lovfestes. Inntil da hadde nærmere 50% av de sysselsatte
            i tobakksindustrien vært yngre enn 15 år

1893    Tobakksbeskatning bidrar med hele 12% av de totale statsinntektene

1899    15-års grense for kjøp og konsum av tobakk på offentlig sted

1905    British American Tobacco Company etablere seg i Norge – et felles eksportselskap
            av britisk-amerikansk tobakk overfor tredjeland

1906    J.L. Tiedemanns Tobakksfabrikk tar for første gang i bruk den automatiske sigarett-
            maskinen og håndrullingen av sigaretter avtar. Produksjonen øker og prisene går ned

1909    Fabrikktellingen viser 37 tobakksproduserende bedrifter i Norge med til sammen
            flere enn 2000 ansatte

1916    Skråtobakk og snus har en markedsandel på 64%. Røyketobakk 36% (pipetobakk,
            sigarer, rulletobakk, sigaretter)

1918    Kronprins Olav oppkaller sin seilbåt etter sigarettmerket Teddy

1927    Skråtobakk og snus har en markedsandel på 49% – Røyketobakk 51%

1928    Innlegg av kuponger og samleserier med sportsidoler i sigarettpakkene

1933    Tiedemann overtar hele British American Tobacco (BATCO) Selskapet
            skifter navn til NETO

1939    Skråtobakk og snus har en markedsandel på 29% – Røyketobakk 71%

1942    Rasjoneringskort på tobakk innføres under krigen. 160 sigaretter for menn og
            80 for kvinner i måneden. Boken «Tobakk til eget bruk» som handler om dyrking
            hjemme, selger 33.000 eksemplarer

1943    Tobakksrasjonering endres til 2 sigaretter pr dag for menn og 1 for kvinner.
            Omfattende svartebørs og bytteøkonomi med sigaretter som hard valuta

1946    Rasjoneringen oppheves etter krigen

1949    Forsyningsmyndighetene bruker 110 millioner på import av tobakk, mens kun
            40 millioner går til innkjøp av landbruksmaskiner

1950    Skråtobakk/snus har en markedsandel på 19% – Røyketobakk 83%
            Tidsskriftet for den Norske Lægeforening nevner for første gang røyking som en
            mulig årsak til en observert økning av lungekreft

1952    Reklameaktiviteten fra tobakksindustrien gjenopptas etter hvert som forsyningen av
            tobakk øker inn til landet

1954    En undersøkelse viser at 75% av mannlige og 45% av kvinnelige leger røyker hver dag.
            Innslaget av røykere blant leger er høyere enn gjennomsnittet for befolkningen

1960    Boken om Skikk og Bruk skriver: «Et vertsskap som ikke tillater røyking ved bordet,
            kan risikere å legge en demper på hele selskapet»

1964    Rapport fra den amerikanske helsedirektøren erklærer på bakgrunn av en
            litteraturstudie av datidens biomedisinske og epedemiologiske studier at lungekreft
            og hjertesykdommer har sammenheng med røyking. Rapporten får stor
            oppmerksomhet i Norge

1965    Norge blir medlem av EFTA og toll bortfaller på utenlandske sigarettmerker.
            Marlboro, Camel, Lucky Strike, Kent, Pall Mall, Winston, Benson&Hedges, Salem,
            Philip Morris og Dunhill får 30% prisreduksjon

1968    Reklamen for Prince topper Norsk Annonsestatistikk i årets fire første måneder

1965    Stortinget nedsetter et offentlig utvalg som skal stimulere røykere til å opphøre
            med å røyke eller innskrenke sitt forbruk

1967    Utvalgets rapport: Anbefaler blant annet innføring av reklameforbud, helseadvarsler,
            opplysningstiltak og røykeslutt tiltak

1969    Handlingsprogram mot røyking legges frem

1971    Statens Tobakksskaderåd opprettes

1973    Tobakksloven vedtas med reklameforbud, påbud om helsevarselmerking og forbud
            mot å selge tobakk til personer under 16 år

1975    Tobakksloven trer i kraft

1988    «Røykeloven» trer i kraft. Den innebærer vern mot passiv røyking i lokaler og på
            transportmidler hvor allmennheten har adgang, inklusive arbeidslokaler og
            institusjoner. På visse strenge betingelser er det imidlertid fortsatt adgang til å
            tillate røyking slike steder. Unntak for serveringssteder – fortsatt tillatt å røyke der

1989    Forbud mot import, omsetning og produksjon av NYE nikotin og tobakksprodukter
            trer i kraft

1993    Røykeforbud ved minst 1/3 av bordene, sitteplassene og rommene på overnattings-
            og serveringssteder

1996    Det innføres forbud mot røyking i åpne restauranter (f.eks kjøpesenter kafeer)
            Aldersgrensen for å kjøpe tobakksprodukter heves til 18 år.
            Forbud mot indirekte reklame
            Forbud mot røyking inne på skoler og i barnehager
            Røyketelefonen opprettes

1998    Planlagte innskjerpinger i forskrift om røyking på restauranter og andre
            serveringssteder trer i kraft. Kun tillatt med røyking ved halvparten av bordene

2004    Forbud mot røyking på serveringssteder fra 1 juni

2010    Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder

2011    Påbud om bildeadvarsler på sigaretter fra 1. juli. Påbud om selvslukkende sigaretter

2013    Forbud mot salg av pakninger med mindre enn 20 sigaretter – 10 pk går ut

2014    Tobakksfrie skoler og barnehager. Adgang til å ha røykerom oppheves.
            Inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie

2016    Implementering av EU’s nye tobakksdirektiv og standardiserte tobakkspakker

2017    Regler om standardiserte tobakkspakninger trer i kraft (sigaretter, rulletobakk og
            snus) Bruk av e-sigaretter blir forbudt på de samme steder som det er
            røykeforbud etter «røykeloven»

2018    Påbudt å registrere salgssteder for tobakkssalg. Kommunene får tilsyn med en
            rekke bestemmelser i tobakksskadeloven

2020    Forbud mot innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og utstyr for
            tobakksproduksjon uten bevilling (bevillingsordningen trer i kraft 1. nov 2020
            med en overgangsperiode på 6 måneder)

Legg gjerne igjen en kommentar til dette innlegget

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.