TOBAKKSAVGIFT – SÆRAVGIFT

TOBAKKSAVGIFT – SÆRAVGIFT

Særavgifter er avgifter som legges direkte på enkelte varer og tjenester og betales ved innførsel, produksjon eller omsetning.

Satsene for 2022 (skatteetaten.no)

Sigaretter                               kr. 2,95 pr. sigarett
Røyketobakk/sigarer              kr. 2,95,- pr gram av pakningens nettovekt

Tobakk til oppvarming           kr. 0,90 pr gram av pakningens nettovekt

Snus                                        kr. 0,90 pr gram av pakningens nettovekt

Tobakksavgiftene pleier å utgjøre om lag 7 milliarder årig.
I 2020 og 2021 ble avgiftsinntektene på nærmere 9 milliarder på grunn av redusert grensehandel/taxfreesalg og ulovlig innførsel.