USPESIFIKKE SMERTER I KROPPEN – SESONG 1 – EPISODE 3 – NAV

Avslutning på Episode 2 :

«I den andre enden har vi NAV som gjør sitt ALLER YTTERSTE for at du ikke skal ha en sjanse til å bli frisk. At du skal få de økonomiske bekymringene på toppen. Som gjør at jeg igjen har gått i «nødmodus» og legger sykemeldingen jeg har til side og jobber på i november som aldri før. Inntekt må man ha»

Ved sykdom  så er vel økonomiske bekymringer i tillegg, det siste som kan gjøre deg bedre. Det gjør deg vel heller sykere …..

Jeg avsluttet forrige blogginnlegg med at jeg fikk en SMS fra NAV

Her kommer historien bak svaret jeg fikk :

Jeg har vært selvstendig næringsdrivende siden 2002. Det vil si at jeg stort sett ikke har vært ansatt med lønnsslipp i disse årene. Jeg har hatt to selskaper som har vært drevet som AS og da har jeg hatt lønnsslipp og vært ansatt i eget firma.

I hele 2017 drev jeg ANS og hadde da ikke lønnsslipp.
I november 2017 ble samboeren min syk som også er selvstendig næringsdrivende.
Vi innså vel da at med hans helse og med min som hadde vært dårlig i flere år, var det på tide å bli ansatt igjen i tilfelle noe av dette skulle bli langvarig. Det er jo rådene de fleste gir til de som driver for seg selv. Enten å ha AS slik at man får trygderettigheter om noe skulle skje eller forsikre seg gjennom NAV for å oppnå trygderettigheter.

Som sagt så gjort. I januar 2018 startet jeg et konsulentselskap som jeg leide meg ut via. Jeg hevet lønn fra januar og frem til jeg ble sykemeldt av fastlegen min 7. august i år. I og med at jeg jobbet så mye som jeg gjorde i juni og juli i år som jeg forklarte i forrige blogginnlegg, så ble timeantallet på rundt 200 timer. Det var i realiteten mye høyere men 50 timer pr. uke var noe av det jeg la ned i arbeid disse månedene. Å drifte en nettbutikk der du skal være tilgjengelig 24/7 omtrent enten det er mandag eller julaften, krever mange timer med jobbing.

Når jeg så ble sykemeldt i august regnet jeg jo da med at det skulle gå helt fint og at jeg hadde rett på sykepenger. Det første jeg fikk var et krav om dokumentasjon på at jeg faktisk hadde fått ut denne lønnen. Det anså jeg som helt normal prosedyre fra myndighetene sin side at de måtte hente inn dokumentasjon og sendte inn til NAV kopi av lønnsslipper, bankutskrifter og innrapporterte tall til Altinn som var gjort for hele perioden punktlig som det skulle.

Det gikk ikke lang tid, så kom avslaget på sykepenger i posten.
Jeg hadde gjort lønnsutbetalingene som en overføring mellom egne konti og det var ikke godkjent siden jeg var ansatt i eget selskap. Jeg klagde selvsagt på dette og leverte inn ytterligere dokumentasjon på overføringene da jeg jo eier begge kontoene og en overføring er den måten man overfører på. Jeg kunne gjort det som en GIRO overføring, men det ville vært akkurat det samme. Eneste forskjellen var at det ville stått firmanavnet på beløpet til min private konto.

Så kom det brev fra NAV som varslet om behandlingstiden på klagen – SEKS måneder!!

Seks måneder skulle de bruke på å behandle klagen min. Jeg klagde på det også og i løpet av noen uker kom det brev om at de ikke ville omgjøre vedtaket og at klagen min var sendt over til NAV Klageinstans som hadde 12 uker behandlingstid. Om ikke annet så var det kortere enn 24 uker (6 mnd) som jeg hadde fått ved forrige avslag.

Men det vil også si at jeg er et nærmere skritt et totalt avslag fra NAV og at jeg ikke får en krone i sykepenger fra NAV. Til nå nærmere 4 måneder uten inntekt for å være nøyaktig.

Jeg og familien min kan ikke leve av at jeg får «lønn i himmelen» og jeg håper virkelig NAV snur i neste klageinstans.

Jeg sendte da et notat til NAV på deres side der jeg ber om å få et møte med dem for å forklare situasjonen min/vår og generelt min situasjon som sykemeldt og evt veiledning i forhold til hva jeg kan gjøre videre. Jeg forklarer at i ytterste konsekvens så må vi faktisk selge huset etter nå fire måneder med tapte inntekter og enda flere måneder fremover som de skal bruke på å behandle klagen min. Vi må i hvert fall være forberedt på det, mobilisere frem mot det. Hadde vi bare vært to voksne i denne familien så var det en ting, men når du har en 11-åring som du skal ivareta på beste måte, så stiller saken seg litt annerledes.

Og her var det fantastiske svaret som tikket inn via SMS torsdag morgen :

Svar fra NAV – Arbeid

22. november 2018, kl. 08:33

Hei, Linda

Hvis du ikke har penger til nødvendige utgifter, kan du lese om økonomisk sosialhjelp på http://www.nav.no/sosialhjelp

For veiledning om økonomisk sosialhjelp kan du kontakte oss på 55 55 33 33, tastevalg 1 Sosiale tjenester.

Med vennlig hilsen

Anita

NAV Kontaktsenter

Jaggu sa jeg smør. Jeg lurer på hvilken autotekst de har brukt der og om «Anita» er en robot bot (automatisk svarer) som sitter og svarer eller om «Anita» faktisk eksisterer og er i stand til å tenke selv før hun sender ut svar til en sykemeldt arbeidstaker. Jeg håper på det første og velger å tro at de som er ansatt for å svare folk på henvendelser som dette klarer å tenke lenger enn som så ….