HOGGORMBITT – HVA GJØR DU ??

Forrige uke når jeg gikk tur til Kolbeinsvarden, traff jeg på en ung jente som varslet meg om at det lå en hoggorm lengre oppe i løypen og solte seg. Etter det har jeg omtrent ikke tenkt på annet når jeg har gått/løpt tur.

I dag, når jeg var på vei oppover, klarte jeg å glemme «ormen lange» de første 15 minuttene, men så kom jeg på den igjen når jeg så en grein som lignet littebittegrann … Og da var det gjort.  Jeg som aldri har ofret hoggormen en tanke tidligere på tur, aldri har sett en eneste hoggorm i hele mitt liv og nå ødelegger det nesten hele turen. Nei, nå må det bli skjerpings, slutte å tenke på de ekle krypene ..

Det jeg begynte å tenke på var : hva om jeg blir bitt ? Hva gjør jeg da ? Langt fra folk og alene på tur? Så det måtte jeg selvsagt hjem og finne ut av. Jeg fant ingen løsning for en som meg som er 45 minutter unna sivilisasjonen, på hvordan jeg ved å forholde meg rolig skulle komme meg ned for å skaffe hjelp. Det går jo ikke. Jeg må jo faktisk gå ned igjen ..Helikopter eller 2 sterke mannfolk til å bære hadde nok vært en løsning, men begge alternativer hadde nok blitt forkastet og så hadde jeg gått ned igjen samme veien som jeg kom opp og håpet på det beste. Jeg hadde kanskje ringt noen og varslet om hvor jeg var og hva som var skjedd, så de evt kunne kommet meg i møte, det var jo en løsning.

Men, for de mer fornuftige, så ligger infoen du trenger og oppskriften her :

For de fleste er det ikke livstruende å bli bitt av hoggorm, men alle bør komme seg til lege så snart som mulig. Og for all del, ikke gjør som filmheltene: Biter, skjærer eller suger du på bittstedet, gjør du det bare verre.

Som regel vil hoggormen forsøke å unngå mennesker, men dersom den føler seg truet, kan den bite.

For friske voksne er et hoggormbitt vanligvis ufarlig, men du skal alltid ta kontakt med lege eller Giftinformasjonen så snart som mulig, og helst innen en halv time etter at du har blitt bitt. Hvor alvorlig bittet er, avhenger av hvor man blir bitt, hvor mye gift som sprøytes inn og allmenntilstanden til den som blir bitt.

For barn under 12 år, eldre, gravide, de som er allergiske, personer med nedsatt allmenntilstand, eller de som er bitt andre steder enn i armer og ben, er det viktig å komme seg på sykehus øyeblikkelig. Dette er personer som er i risikogruppen for å få alvorlige reaksjoner.

Omtrent 30 prosent av bittene er såkalte tørre bitt, det vil si at det ikke er noen gift i bittet. Kun 10-15 prosent av bittene som blir registrert årlig, er alvorlige.

Til å begynne med er det eneste tegnet på hoggormbitt to tydelige stikkmerker på bittstedet. Ofte vil du bare få lette symptomer som smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet.

Mer alvorlige symptomer er sjokkutvikling, magesmerter, kvalme og oppkast, hjerte- og karsymptomer som lavt blodtrykk og hjertebank, pustebesvær, svimmelhet, hevelser som sprer seg og kan omfatte hele kroppen, luftveissymptomer, koaguleringsforstyrrelser i blodet og bevisstløshet.

Blir du bitt, er det viktig at du holder deg rolig. Ikke stress eller løp. Holder du deg rolig, kan det dempe reaksjonen litt. Helst bør du ikke gå selv, og alle barn bør bæres om dette er mulig.

Du kan også ringe etter ambulanse på nødnummer 113. Mens du venter på transport, eller er på vei for å få behandling, bør du prøve å avkjøle bittstedet forsiktig med kaldt vann. Hold bittstedet i ro, og helst høyere enn overkroppen – dette vil gjøre hevelsen rundt bittet mindre. Ikke klem, skjær eller sug i bittstedet. Det kan føre til at spredningen av giften går raskere.

Pasienter som bruker ACE-hemmere (en blodtrykks- og hjertesviktmedisin) og blir bitt av huggorm, skal fraktes til sykehus. Årsaken er at disse legemidlene kan forverre en eventuell allergisk reaksjon på slangegiften. Betablokkere kan også forsterke slike allergiske reaksjoner, mens usikkerhet enda er knyttet til angiotensin-II-antagonister.

Alle bitt bør undersøkes

Dersom du ikke har fått noen lokal reaksjon på bittstedet etter 30 minutter, er sjansen for at du får en alvorlig reaksjon liten. Men selv om du føler deg pigg, bør alle som blir bitt, komme seg til en legesjekk så raskt som mulig. Du kan også ringe Giftinformasjonen på telefonnummer 22591300. Giftinformasjonen har en døgnåpen telefontjeneste.

Dersom du ringer 113, må du huske å opplyse om følgende;

  • Hvem du er og hvor du ringer fra
  • Hva som har hendt
  • Nøyaktig stedsangivelse – eller avtal et møtested
  • Unngå misforståelser. Få meldingen bekreftet av den du snakker med.

Giftige fra fødselen

Årsaken til at hoggormen produserer gift, er for å bruke den til å drepe byttet sitt, og for å fremskynde nedbrytningen etter at den har spist byttet.

Hoggormen føder kull på 1-21 unger i perioden mellom juli og september. Det er da du kan finne mange små hoggorm som kommer ut av ormebolene, og det er denne tiden som blir kalt hoggormsesongen. Ungene er giftige fra fødselen. I hovedsak finner du hoggormen på lyngheier, myrer, i åpne skoger og enger, men aller mest i solvarme lier og bakker.