NETTBUTIKK SIGARETTER OG SNUS – SIGSHOP.NO

Nettbutikken Sigshop.no åpner snart

Norsk nettbutikk som selger sigaretter og snus på nett. Gratis frakt. Levering direkte i postkasse og direkte levering i nærområde Bergen og Omegn


Her vil du få et utvalg av de mest solgte sigarettmerkene og snusmerkene
Det finnes et stort utvalg av merker innenfor både sigaretter og snus, men vi har
valgt å holde oss til bestselgerne i alle fall i startfasen

SIGARETTUTVALG

  • Prince
  • Marlboro
  • Lucky Strike
  • Kent
  • Paramount

UTVALG SNUS

  • Skruf
  • General

Vi håper å kunne presse prisene enda mer nedover i tiden fremover. Følg med i nettbutikken om du vil ha hel kartong sigaretter eller en 5-pk (bx) med snus levert rett hjem i postkassen

FAKTA OM SNUS

Kilde:Sosialnytt

Snus er et opprinnelig svensk tobakksprodukt som også selges i Norge, og de aller fleste nordmenn kjenner selvfølgelig til det mest grunnleggende man trenger å vite om snus. Samtidig finnes det mange myter og rare historier om snus, og det er helt sikkert noen av faktaene i denne artikkelen som du aldri har hørt om før.

I dag er snusing den vanligste formen for tobakksbruk blant unge, uansett eget forhold til snus er det derfor greit å ha noe kunnskap om snus. Det er viktig å være klar over helseeffektene til snus, offentlige kilder som Folkehelseinstituttet har mye god informasjon.

Hvorfor heter det egentlig «snus»?

Snus på norsk er hentet direkte fra svensk, og vi må derfor også til svensk for å finne opprinnelsen til ordet. Allerede på 1600-tallet ble begreper som «luktsnus», «snuvtobak» eller «näsatobak» brukt i Sverige om tobakk som ikke ble røyket, men heller luktet på. Ordet snus kommer sannsynligvis fra lavtysk og ordet «schnauze», som betyr snute eller nese. Når du handler snus på nett fra butikker har butikkens navn altså aner til 1600-tallstysk.

Odlas tobakk til snus i Sverige?

En svært stor andel av verdens snusforbruk produseres i Sverige, men det betyr selvfølgelig ikke at tobakken til snus dyrkes i Sverige. Det høres kanskje spinnvilt ut at tobakk i det hele tatt skall være mulig å dyrke på våre breddegrader, men så sent som år 2000 ble det faktisk dyrket tobakk i Sverige. Det var likevel bare små rester, men bakover i tid ble det dyrket mye tobakk i områder som Mälardalen og Skåne.

Er det forbudt med snus i EU?

Ifølge det såkalte tobakksdirektivet er snus ikke tillatt i EU-land. Sverige og Norge har fått unntak fra denne lovgivningen, i og med at snus regnes som tradisjonelle tobakksprodukter i disse landene. Det er lurt å sette seg inn i landsspesifikke regler for innførsel og bruk av snus, Island har for eksempel totalforbud mot innførsel av snus.

Hvor kommer navnet nikotin fra?

Alle vet helt sikkert at snus inneholder nikotin, men det er ikke mange som kjenner til hvorfor dette stoffet fikk navnet sitt. Det var den svenske forskeren Linné som ga tobakksplanten navnet Nicotiana, og han hentet inspirasjon til navnet fra Frankrikes ambassadør i Portugal – Jean Nicot. Denne franskmannen kom i kontakt med tobakk, og anbefalte det til den franske dronningen som et middel mot hodepine.

 Vi håper du lærte noe nytt og interessant om snus.

POTENSIELLE HELSESKADER VED SNUSBRUK

Kilde: Wikipedia

Etter at Stortinget vedtok endringer i Tobakksskadeloven i 2016 fikk alle snusbokser i Norge standardisert design, uten egne farger eller logoer. Den nye «gusjebrune» fargen var ment å gjøre det mindre attraktivt å begynne å bruke tobakk.[16]

De siste årene er det publisert flere kunnskapsoppsummeringer om risiko for helseskader ved bruk av røykfri tobakk, det vil si ulike typer nese- og munnsnus, både i Norge[17] og internasjonalt.[18][19][20] Disse konkluderer med at bruk ikke innebærer økt risiko for lungekreft eller andre av de lungerelaterte sykdommene som røyking disponerer for.

Det er heller ikke påvist en sammenheng mellom bruk av snus og kreft i bukspyttkjertelen[21][22] eller kreft i spiserøret og oral kreft.[23] slik mange tidligere har påstått uten vitenskapelig dokumentasjon. [24]

Bruk av snus er bevist å kunne føre til forhøyet blodtrykk så lenge snusen er i munnen (kortidseffekt), men ingen oppsummeringer har konkludert med permanent forhøyet blodtrykk, altså hypertensjon. Det er heller ikke påvist at bruk av snus øker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer. Det ser imidlertid ut til at bruk av snus innebærer en økt risiko for å dø av sykdommen, hvis man først har blitt rammet av den.[25]

Tenner: På tennene er det mikroskopiske sprekker og uregelmessigheter som snusen setter seg i. De som snuser har derfor ofte misfargede tenner. Tannkjøttet i området der snusen plasseres kan trekke seg tilbake og gi lange tannhalser som øker risikoen for ising og hull.[26] En studie fra Karlstad universitet utgitt i 2011 viser at snusere, til forskjell fra røykere, ikke er utsatt for en økt risiko for tannløsning (periodontitt).[27]

Munnhulen: Snusing kan medføre at kjøttet i munnhulen blir rødt og irritert. Hvis dette inntreffer hos en som snuser, vil det etter lengre tids snusing kunne føre til at tannkjøttet blir hvitaktig og fortykket der hvor snusen plasseres. Dette kan utvikle seg videre til at tannkjøttet blir rynkete og gulbrunt, samt at sår og sprekker kan oppstå.[28] Opptil 70 prosent av de som snuser får noe som kalles snuslomme (lesje). Det betyr at det blir en fortykkelse av slimhinnen der hvor snusen blir plassert.[29]

Impotens: Når det gjelder bruk av svensk snus finnes det ingen forskning som sier at dette medfører redusert sexlyst, ereksjonsproblemer eller manglende orgasme. Dette er bekreftet av både Karolinska Universitetet og Folkhälsoinstitutet i Sverige.[30]

Kreft: Snus inneholder stoffer som er kreftfremkallende, blant annet nitrosaminer. Dette stoffet finnes imidlertid også i matvarer, for eksempel ketchup.[31] 100 gram bacon inneholder like mye nitrosaminer som 18 bokser med snus. Den siste forskningsrapporten når det gjelder bruk av sigarer, pipetobakk og snus med hensyn til kreft i bukspyttkjertelen, viste at det ikke finnes noen signifikant sammenheng mellom snus og denne kreftformen. Derimot ble det påvist at røyking av sigarer øker risikoen for denne typen kreft.[32]

Diabetes: Forskning har vist at det er en mulig sammenheng mellom snusing og utvikling av diabetes (type 2) og overvekt.[33]

Skjelett og muskler: Når du snuser kan risikoen for å skade musklene eller skjelettet øke, spesielt når du trener. En studie av norske soldater har vist at de som snuste hadde større risiko for skader ved fysisk trening.[34] Nikotinet i snusen gjør at blodtilførselen i muskelvevet blir redusert, forstyrrer blodsirkulasjonen og stoffskiftet. For de som blir skadet kan det også ta lengre tid å blir frisk.

Høyt blodtrykk: Snus inneholder salt som gjør at nikotinet lettere trenger inn i blodårene. Nikotin fører til at blodårene trekker seg sammen og at pulsen stiger. Dette fører igjen til høyere blodtrykk. Nivåene forblir høye så lenge du har snusen i munnen. På grunn av dette kan bruk av snus for personer med hjerte- og karsykdom eller høyt blodtrykk trolig være særlig uheldig. Studier har vist at bruk av snus gir økt dødelighet ved hjerteinfarkt.[35]

Graviditet og snus: Det anbefales at gravide ikke benytter tobakk i noen form. Ved snusing går nikotinet over i fosterets blod, og kan medføre at barnet blir født for tidlig og får lavere fødselsvekt. Snusing kan også føre til svangerskapsforgiftning. Kunnskapen om snusens skadevirkning i løpet av en graviditet er imidlertid begrenset, og det finnes per i dag ingen studier som klart kan fastslå snusens virkning på et foster.[36]

SIGARETTMERKER

SIGARETTMERKER

Kilde: Wikipedia

I følge Wikipedia finnes det i dag 324 sigarettmerker på verdensbasis

De mest kjente i Norge er disse 9 merkene :

Camel             Japan – 1913
Dunhill            Storbritannia
Kent                USA – 1952
Lucky Strike    USA – 1871
Marlboro        USA – 1924
Pall Mall         Storbritannia – 1899
Paramount      Norge(?) – 2006
Prince             Danmark – 1957
Winston          USA – 1954

RØYKING – DØDSFALL OG SAMFUNNSKOSTNADER

DØDSFALL OG SAMFUNNSKOSTNADER

Antall døde av røyking registreres ikke.
Folkehelseinstituttet beregner likevel at om lag 6300 dødsfall i Norge kunne tilskrives røyking i 2015.

Tobakksrøyk er den viktigste risikofaktoren for dødsfall i befolkningen under 70 år (20% av dødsfallene) og er den største risikofaktoren for tapte leveår i hele befolkningen.

SAMFUNNSKOSTNADER AV RØYKING

Helsedirektoratet har i en rapport anslått at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved røyking i Norge er opp mot 80 milliarder per år. Her inngår en økonomisk verdsetting av ca 150.-180.000 tapte kvalitetsjusterte leveår (QALYs)

Rene kostnader for helsevesen og produksjonstap på grunn av økt sykelighet og tidlig død har et anslag på 8 milliarder pr år.

SALG AV TOBAKK I NORGE

STATISTIKK OVER SALG AV TOBAKK I NORGE

Kilde: Helsedirektoratet.no

2022
Tobakksalget har gått ned i flere tiår. Særlig har salget av rulletobakk gått mye ned, mens snussalget har økt betydelig.

Historikk
Salg av tobakk økte fra ca 1500 gram pr voksen i 1909 til en topp på rundt 2250 gram pr voksen midt på 1970-tallet

Fra midten på 1970-tallet startet en nedgang. Nedgangshastigheten var særlig høy i perioden etter 1990. Frem mot 2020 ble totalsalget redusert med hele 60%.

I 2019/2020 ble det solgt 893 gram per voksne innbygger.
I 2020/2021 økte dette til 1115 gram.
Dette var sannsynligvis på grunn av covid og at folk ikke kunne handle over grensen eller på taxfree. På grunn av stengte grenser og strengere kontroll på grenseoverganger, regner man og med at smuglervolumet gikk kraftig ned i denne perioden.