HVOR I VERDEN RØYKES DET MEST ??

Først og fremst vil jeg trekke frem Norge og Sverige som ligger omtrent på midten av listen. Norge har en prosentandel faste røykere på 8 % av befolkningen mens Sverige har 7%. Det er ikke verst når vi skal gå gjennom tallene under som er ganske så mye høyere.

Kiribati topper listen med 52,2% røykere i landet. De mer kjente landene følger etter og har følgende store antall røykere : Hellas 42,4%, Serbia 41,6%, Indonesia 39,8%, Russland 39,1% og Chile med 38%. Lenger ned på listen kommer blant annet Bulgaria med 35% og Tyskland med 30,3% røykere i befolkningen.

Nå må vi også huske at en del både nordmenn og svensker bruker snus i stedet for røyketobakk. Andelen snusere i Norge og Sverige er omlag 15%. Snus er ikke utbredt i veldig mange andre land og i EU/EØS er det forbud mot snus, både innførsel og produksjon. Det er kun Norge og Sverige som har dispensasjon fra EU/EØS til å innføre og produsere snus.