IKKE LENGER MULIG Å KJØPE 200 SIGARETTER PÅ TAXFREE

1. januar 2023 innføres det nye regler for hva nordmenn på reise kan ta med inn i landet.

Kvoten halveres, og der det nå er mulig ha med 200 sigaretter, blir det fra nyttår bare mulig med 100 sigaretter.

Fra 1. januar 2023 kan personer bosatt i Norge ta med 100 sigaretter, 125 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus eller rulletobakk) eller 100 gram andre nikotinvarer og 100 sigarettpapir, avgiftsfritt som reisegods ved ankomst fra utlandet til Norge. Dette blir også mengden som kan selges til reisende fra tax free-utsalg ved ankomst til Norge.

På tax free-utsalg på flyplasser selges det i dag bare kartonger med 200 sigaretter. Dette blir nå ulovlig. For å tilpasse seg de nye reglene får produsentene tid til å omstille seg:

– En kartong sigaretter inneholder i dag normalt 200 sigaretter. For å gi produsentene av sigaretter tid til å tilpasse kartongstørrelsen til mengden som kan selges på tax free-utsalg, vil det i perioden 1. januar 2023 til 1. juli 2023 være adgang til å selge sigaretter i pakninger (for eksempel 1 pakke à 20 sigaretter), skriver Finansdepartemenet i en melding.

Etter at de nye reglene innføres er det mulig å ta med 100 sigaretter, 125 gram andre tobakksvarer eller 100 gram nikotinvarer og 100 sigarettpapir.

Reglene gjelder bare for personer bosatt i Norge. Turister vil kunne ha med seg dagens kvote inn i landet.