TIDLIG TEGN PÅ DEMENS – ALZHEIMERS SYKDOM – HJEMMETEST

Alle som har opplevd det selv, vet hvor fortvilende det er når en selv eller andre rundt en får diagnosen demens eller alzheimers

Selv hadde jeg en far som til slutt døde av sykdommen – Og nå er hans eneggede tvilling i et sent stadie av samme sykdom. Sykdomstilfellet til min far startet i 2011 som vi vet om og han døde i juni 2015. De første tegnene jeg oppdaget var at han ikke husket viktige ting som hadde skjedd uken før. Han kunne spørre om selvsagte ting som han burde vite.

En ting er at vi ikke husker med en gang hva vi hadde til middag i går eller hvor vi var julaften i fjor. Det kan være «uvesentlige» ting som hjernen vår rydder bort for å få plass til mer vesentlige ting. Alle kan ha mer eller mindre dårlig hukommelse og med alderen vil dette naturlig tilta.

En annen ting er når man er i ferd med eller har utviklet en demens type. Da er det viktig å tolke tegnene raskt og ikke feie dem under teppet og unnskylde med alder og dårlig hukommelse.

Mistenker du at du selv eller andre er i ferd med å utvikle demens / alzheimers, er det en veldig enkel test å ta, nemlig KLOKKETESTEN

Klokketesten er gjerne den første testen man bruker i demensutredning.
Den viser tidlig at noe er galt. De fleste kan tegne en klokke og sette inn viserne på riktig sted. Kan du/de ikke det, er det grunn til å gå videre og få undersøkt nærmere hos lege

Be personen det gjelder om å tegne en klokke og sette viserne på et bestemt klokkeslett. For eksempel ti på halv to.

Dette er en test, som ofte viser i en tidlig fase at noe er galt

klokke tegning

De som har begynnende demens klarer enten ikke å plassere tallene rundt viseren fra 1 til 12. Eller så har de vanskeligheter med å se forskjell på lang- og lilleviseren. Det kan også hende at de skriver et helt annet tidspunkt enn det de har fått beskjed om.

Grunnen til at en med demens feiler på denne testen, er at hjernecellene er skadet. Derfor husker du/de dårligere, eller får vanskeligheter med praktiske oppgaver, som for eksempel det å tegne en klokke.